کمک ۷۷ میلیارد ریالی مردم استان مرکزی به بهزستی

مدیر کل بهزستی استان مرکزی خبر داد:

کمک ۷۷ میلیارد ریالی مردم استان مرکزی به بهزستی

زهرا امینی گفت: مردم استان مرکزی در سال جاری ۷۷ میلیارد رال کمک نقدی و غیر نقدی بهبهزستی در سال جاری داشتند زهرا امینی، با اشاره به مشارکت مردم خیر و نیکوکاراستان مرکزی در کمک به نیازمندان و معلولین بهزستی و حمات ازاین عزیزان گفت:در سال 97 با تلاش همکاران مبلغی بالغ بر 77 میلیارد ریال امسال از محل دریافت کمک های مردم و نذورات به حساب مشارکت بهزستی واریز شده است. مدیر کل بهزستی استان مرکزی با بیان انکه این میزان کمک ها نسبت به سال قبل 10 درصد رشد داشته است، افزود: این نشان ازروحیه خیرخواهی و کمک مردم خیر و نیکوکاراستان به نیازمندان است که با وجود وضعیت اقتصادی امسال باز هم در کمک رسانی به نیازمندان پیشتازبوده اند.

وی همچنین به برنامه هایی که بهزستی استان مرکزی در حمات ازنیازمندان دارد، اشاره کرد و ادامه داد: حمایت و دستگیری ازنیازمندان دربحث فعالیت های بهزیستی مبنی بر کمک به اتام، زنان،سالخوردگان، از کارافتادگان و سایر عزیزان نیازمندان درراستای فعالیت های خاص این سازمان قرار گرفته و بالغ بر 186 وظیفه به عهده سازمان بهزیستی گذاشته شده است

. این مقام مسئول همچنین به پویش لبخند مهربانی اشاره کرد و گفت: این پویش کار خیر و خدا پسندانه ای که درروایات و احادیث و سخنان ائمه بوده و هست و ما نیز با تاسی ازاین بزگان در کمک رسانی به نیازمندان فعالیت های گسترده ای را در سطح استان انجام می دهیم تا آن ها نیز سال جدید را با شور و نشاط برگزار کنند

  امینی درادامه به بحث کمک به نیازمندان از حیث علمی و تاثیر آن بر روح و روان و جسم اشاره کرد و گفت: فردی که دست نیازمند را می گیرد و آن را توانمند می کند این توانمندی برای خود فرد خیر ایجاد عزت نفس کرده و آرامشی را برای فرد فراهم می کند.

مدیر کل بهزستی استان مرکزی ادامه داد: دربحث طرح لبخند مهربانی بهزیستی اگاه هایی داشته و در دورترین مجتمع های شهری و روستایی کمک های مردمی را برای نیازمندان جمع آوری و در کوتاهترین زمان به دست آنان رسانده است.

وی با بیان انکه 328 کودک تحت پوشش بهزیستی استان توسط خیران و حامیان خدمات آموزشی، اقتصادی و اجتماعی دریافت می کنند، افزود: خیرین و نیکوکاران به حمایت ازاین کودکان از دوران کودکی تا تحصیل در مدرسه و دانشگاه می پردازند.

امینی همچنین به برنامه های خاص برای معتادین بهبود یافته، ایجاد اشتغال برای افرادی که به نوعی دچارآسیب های اجتماعی شدن همچنین بحث پرداخت هزنه های مربوط بهاایاب و ذهاب معلولین و درمان این عزیزان و افراد از کارافتاده و زنان آسیب دیده اجتماعی اشاره کرد و گفت: اورژانس اجتماعی و فورت یتها بهزستی فعالیت هایی گسترده ای را درارایه خدمات به فراد به ویژه نیازمندان داشته است.

این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به کمبود اعتبارات در سال 97 و وضعیت اقتصادی و معیشتی مددجویان که به نوعی تحت تاثیر بحث اقتصادی و تحریم قرارگرفته شاهد این بودیم که در استان مرکزی خیرین کمک های بسیار خوبی را برای این عزیزان داشتند و در این راستا مدیران کل دستگاه ها هم همسو با ما در بحث جلب، جذب و هدایت کمک های مردمی گام های موثری برداشته اند.

مدیر کل بهزستی استان مرکزی بازدید از منازل مددجویان را از دگر برنامه های بهزستی در طول سال دانست و بیان کرد: بسیاری ازاین بازدید ها با حضور مدیران و مسئولان ارشد استان مرکزی انجام می شود.


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom