برگزاری آزمون کتبی ویژه متقاضیان تاسیس مراکز مشاوره غیردولتی

کیانوش امینی معاون امورپیشگیری بهزیستی استان مرکزی گفت : آزمون کتبی ویژه متقاضیان تاسیس مراکز مشاوره غیردولتی دربهزیستی استان مرکزی برگزار گردید .امینی افزود : افراد پذیرفته شده دراین آزمون پس از انجام مصاحبه وگزینش کمیته علمی دفتر مشاوره معاونت امور پیشگیری موفق به اخذ پروانه فعالیت در3 سطح مراکز مشاوره خواهند شد این آزمون هر3 ماه یکبار انجام می پذیرد.کسب رتبه سوم کشوری روابط عمومی بهزیستی استان مرکزی

دکتر بهروز رفیعی سرپرست بهزیستی استان مرکزی گفت : روابط عمومی بهزیستی استان مرکزی موفق به کسب رتبه سوم کشوری درحوزه آگاهی بخشی به جامعه هدف از خدمات حمایتی اجتماع محور درسطح استان وانعکاس خبری گردیده است .وی افزود : براساس ارزیابی ادراه کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور، روابط عمومی این اداره کل موفق به کسب رتبه سوم در کشور گردید.وی با بیان اینکه روابط عمومی ها نقش تعیین کننده در جامعه و اطلاع رسانی دارند بیان داشت: روابط عمومی بایستی با آگاهی بخشی به معرفی امکانات و توانمندیهای سازمان به جامعه هدف بپردازند .نشست تخصصی بهزیستی با دستگاههای عضو کمیته فرهنگی –پیشگیری اعتیاد

کیانوش امینی معاون پیشگیری بهزیستی استان مرکزی گفت : پنجمین جلسه کمیته فرهنگی وپیشگیری از اعتیاد  با حضور دستگاههای  عضو کمیته  تشکیل گردید.کیانوش امینی افزود : از آنجا که بهزیستی استان مرکزی مجری طرح کارزار رسانه ای به صورت پایلوت درکشور می باشد دراین راستا پس از برگزاری جلسات  اولیه ومعرفی طرح جلسه با حضور نمایندگان تام الختیار دستگاههایی از قبیل شهرداری ،ورزش وجوانان ، دانشگاه ، آموزش وپرورش ، خانه سمن ها ، شورای هماهنگی دفاتر اجتماعی استانداری برگزار گردید که درخصوص تفکیک وظایف دستگاهها وفعالیتها های هر دستگاه به نمایندگان  ایشان ابلاغ شد .تفاهم نامه مشترک بهزیستی استان مرکزی باجهاددانشگاهی

بهزیستی و جهاددانشگاهی استان مرکزی در راستای همکاری‌های مشترک تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.محمدعلی  الله‌دادی به نمایندگی از مدیرکل بهزیستی استان مرکزی در این جلسه با اشاره به سابقه همکاری دوجانبه جهاددانشگاهی و بهزیستی اظهار کرد: این تعامل به سال‌های گذشته برمی‌گردد و امید است که با امضای این تفاهم‌نامه بتوان زمینه همکاری‌های مشترک را افزایش داده و از پتانسیل طرفین برای انجام امور بزرگ استفاده کنیم. 

آمار بازدیدکنندگان

3
618
1374070


دکتر بهروز رفیعی
سرپرست  بهزیستی استان مرکزی

نظرسنجی

رفتارکارکنان بهزیستی با شما چگونه است؟

آگهی های مناقصه و مزایده