مراكز ترك اعتياد طبق پروتكل درماني بهزيستي فعاليت مي‌كنند

دكتر بهروزرفیعی مدیرکل بهزیستی استان مرکزی با بيان اين مطلب افزود: تعداد مراکز کاهش آسیب 8 مرکز شامل (3 شلتر و 5 مرکز کاهش آسیب و 1 باشگاه مثبت می باشد )ومرکز بهبودی 31 مرکز، اجتماع درمان مدار یک مرکز ، کلینیک درمان اعتیاد سر پایی (3 مرکز) درزمینه اعتيادفعاليت مي كنند كه همگي آن‌ها داراي مجوز فعاليت از بهزيستي هستندوي در خصوص نحوه نظارت بهزيستي بر فعاليت مراكز ترك اعتياد استان، گفت: مراكز فوق بر اساس پروتكل درماني بهزيستي فعاليت مي‌كنند و ماهانه گزارشي از آمار مراجعه كنندگان و فعاليت خود نيز به اين اداره ارائه مي‌دهندراه اندازی مشاوره درفضای مجا زی

کیانوش امینی معاون امورپیشگیری بهزیستی استان مرکزی از راه اندازی مشاوره درفضای مجازی خبرداد .کیانوش امینی کفت : مشاور مجازی یکی از شیوه های نوین است که به سرعت در سرتاسر جهان گسترش کمی و کیفی یافته است این نوع مشاوره فرصتی را برای فرد به منظور مشاوره با یک متخصص به عنوان راهنما برای بازخورد و حمایت فراهم می کند در این نوع مشاوره ، پرسش و پاسخ به صورت مکتوب بین مشاور و کاربر صورت می گیرد و تمامی اطلاعات مشاوره و مشخصات فردی کاربر محرمانه بوده و صرفا خودکاربر و مشاور از آن مطلع هستند.آسیب‌های اجتماعی در کمین کودکان بد سرپرست

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی گفت: ترک تحصیل و ناهنجاری‌های اجتماعی از قبیل اعتیاد از جمله معضلاتی است که می‌تواند در کمین کودکان باشد.بهروز رفیعی با اشاره به مراکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست گفت:‌ در اراک یک شیرخوارگاه دولتی، یک مرکز ویژه تحت عنوان "خانه دختران" و یک مرکز "خانه پسران" وجود دارد.تاکید بر لزوم اشتغال معتادین بهبود یافته

کیانوش امینی معاون امورپیشگیری بهزیستی استان مرکزی گفت : در بحث معتادان مهمترین نکته، شناسایی، درمان و مشاوره و هدایت شغلی است و پس از آن آموزش و اشتغال حائز اهمیت است.وی با بیان این نکته که اعطای تسهیلات می‌تواند باعث موفقیت هر چه بیشتر معتادان بهبود یافته شود، گفت : اعطای وام‌هایی نظیر وام مسکن، اشتغال، کمک هزینه ازدواج و ادامه تحصیل در دستور کار بهزیستی قراردارد. 

آمار بازدیدکنندگان

7
1109
1607979


دکتر بهروز رفیعی
مدیرکل بهزیستی استان مرکزی

نظرسنجی

رفتارکارکنان بهزیستی با شما چگونه است؟