بررسی روش‌های درمان اعتیاد به شیشه در اراک

معاون امور پیشگیری بهزیستی استان مرکزی از بررسی روش‌های درمان اعتیادبه شیشه در اراک خبر داد.محمد علی الله‌دادی اظهار داشت: این کارگاه از امروز به مدت دو روز باحضور مدیران و کارکنان مراکز درمان اعتیاد استان برگزار می‌شود.وی تصریح کرد: 60 نفر از مدیران و کارکنان مراکز درمان اعتیاد استان باحضور در این کارگاه با روش‌های درمانی اعتیاد به شیشه آشنا می‌شوند.معاون امور پیشگیری بهزیستی استان مرکزی با اشاره به فعالیت 13 مرکز ترک اعتیاد دارای مجوز در سطح استان خاطر نشان ساخت: به زودی مجوز فعالیت سه مرکز جدید در استان صادر خواهد شد.الله‌دادی گفت: معاونت پیشگیری بهزیستی استان برنامه‌های مختلفی را درطول سال در زمینه آشنایی خانواده‌ها با پدیده شوم اعتیاد برگزار کرده است.
وی با بیان اینکه سالانه 15 کارگاه آموزشی مصوب به منظور آشنایی خانواده‌ها با اعتیاد در استان برگزار می‌شود، بیان داشت: علاوه بر این تعداد، معاونت پیشگیری بهزیستی استان کارگاه‌های غیر مصوب دیگری را نیزدر طول سال در راستای آشنایی خانواده‌ها برگزار می‌کند.معاون امور پیشگیری بهزیستی استان مرکزی ادامه داد: بهزیستی در زمینه ارائه خدمات مسکن، اشتغال، آموزش و کاریابی خدمات ویژه‌ای را به معتادان پاک شده با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط ارائه می‌دهد.

کد اختصاصی پیمنت موبایل بهزیستی

*733*4*1400011#

آدرس پستی:اراک -میدان دروازه تهران - خیابان دانشگاه -خیابان شهدای بهزیستی - اداره کل بهزیستی استان مرکزی
تلفن:8-3671004-(0863)
فکس:3673030 -3673040
آدرس پست الکترونیکی:pr@markazy-behzisty.ir