انتصاب معاون جدید امور اجتماعی بهزیستی استان مرکزی

طی حکمی از سوی زهرا امینی مدیرکل بهزیستی استان مرکزی ، معاون جدید امور اجتماعی منصوب شد

به نقل از روابط عمومی  بهزیستی استان مرکزی ، زهرا امینی مدیرکل بهزیستی استان مرکزی طی حکمی اعظم علی مددی را به عنوان معاون امور اجتماعی بهزیستی استان منصوب  واز زحمات عبدالکریم یادگاری تقدیر وتشکر به عمل آمد .

در بخشی از این حکم آمده است؛ بدون شک خدمت صادقانه وخالصانه به آحاد جامعه بویژه اقشار محروم وآسیب پذیر همواره راهبرد اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده ودر دولت تدبیر وامید نیز مورد توجه ویژه قرار داشته است. در این راستا از شما انتظا ردارم ضمن توجه به بازرسی مداوم ،همکاری با دستگاهها ونهادهای اجرایی ورسیدگی همه جانبه به توانخواهان وجامعه هدف ونظارت شبانه روزی ودقیق برعملکرد مراکز موسسات وهمچنین کارکنان وحسن اجرای بخشنامه ها وابلاغیه های سازمان ، دسترسی به اهداف عالیه سازمان در تمامی ابعاد وزمینه ها وتشخیص به موقع موانع ومشکلات موجود در کلیه واحدهای ستادی وشهرستانی وفراهم آوردن بستر لازم در جهت بهبود عملکرد کارکنان وایجاد محیطی عاری از دغدغه فکری برای پرسنل محترم تحت سرپرستی را جزء اولویتهای اصلی خویش قرار دهید.

لذا با عنایت به جایگاه سازمان بهزیستی به عنوان سازمان تخصصی در حوزه اجتماعی و خدمت رسانی به آسیب دیدگان و محرومین و اهمیت غیرقابل انکار بهره مندی از پتانسیل های موجود درون و برون سازمانی در جهت خدمت بیشتربه جامعه هدف گسترده این سازمان،   انتظار دارم ضمن تعامل مثبت و تمام سعی و تجارب علمی و اجرایی خود را در راستای ارتقا بیش از پیش سطح زندگی آحاد جامعه به ویژه آسیب دیدگان اجتماعی، زنان سرپرست خانوار، کودکان و نوجوانان و فرزندان بی سرپرست به کار بندیدزهرا امینی
مدیر کل بهزیستی استان مرکزیآدرس پستی:اراک -میدان دروازه تهران - خیابان دانشگاه -خیابان شهدای بهزیستی - اداره کل بهزیستی استان مرکزی
تلفن:8-3671004-(0863)
فکس:3673030 -3673040
آدرس پست الکترونیکی:pr@markazy-behzisty.ir

روشهای مشارکتهای مردمی

اولین استان در سطح کشور از طریق تلفن ثابت 7728
واریز وجوه به حساب مشارکتهای مردمی بهزیستی استان مرکزی  2173455204003 بانک ملی - وشماره کارت 6037991899901403
پیمینت موبایل  استان مرکزی   *733*4*140011#