برگزاری شورای توسعه مدیریت دربهزیستی استان مرکزی

زهرا امینی مدیر کل بهزیستی استان مرکزی  گفت :به منظور بهبود واصلاح نظام اداری درراستای ارائه خدمات مطلوب وبا کیفیت به جامعه هدف  و سیاست های دولت واصلاح نظام اداری ؛ شورای راهبردی توسعه مدیریت تبدیل وبستر سازی قانونی آن آغاز گردید .

زهرا امینی  گفت : این شورا به عنوان یک برنامه میان مدت و مدون جهت رسیدن به اهداف سازمان طراحی شده است.

وی افزود : دراین خصوص طی ابلاغ برنامه جامع اصلاح نظام اداری ؛ ساماندهی کمیته  های تخصصی که از الزامات  این شورا بود تشکیل و کارگروه های مربوط آغاز شد.

ایشان ادامه داد : این کمیته ها به صورت 5 کمیته تخصصی است که بنا به فراخور موضوعات آن دارای یک یا چند کارگروه نیز می باشد.

امینی  عنوان کرد : کمیته ساختار وفناوری مدیریتی  (کارگروه کاهش تصدیهای دولت (کمیسون  ماده 26) ،کمیته توسعه دولت الکترونیک وهوشمند ، کمیته سرمایه انسانی ( کارگروه آموزش وکارگروه انتصابات ، کمیته  سلامت  اداری وصیانت از حقوق مردم (کارگروه طرح تکریم ) ، کمیته مدیریت عملکرد (کارگروه بهره وری وصرفه جویی وکارگروه ارتقاء فرهنگ سازمانی (اقامه نماز )از جمله کمیته های تشکیل شده دراین شورا است .

مدیرکل بهزیستی استان مرکز ی هدف از تشکیل این شورا را  اتخاذ تصمیمات راهبردی سازمان ،بررسی و تصویب اهداف، سیاست ها و برنامه های راهبردی سازمان ،تصویب سیاستها و اولویت های پژوهشی ،نظارت راهبردی بر طرحهای کلان سازمان ،تایید طرحها منطبق با راهبردهای سازمان ، تشكيل كميته هاي فعال غيررسمي درجهت ايجاد همكاري و مشاركت كاركنان در فعاليت هاي دسته جمعي وفعال سازي برنامه هاي هريك از كميته هاي تحول اداري عنوان نمود.

وی اظهار امیدواری نمود  : با تعامل سازنده با سایر اعضاء وحضور فعال ومستمر درجلسات شورا موجبات  تحقق اهداف برنامه های پیش بینی شده را درقالب راهبردها  عملیاتی مهیا نماییمزهرا امینی
مدیر کل بهزیستی استان مرکزیآدرس پستی:اراک -میدان دروازه تهران - خیابان دانشگاه -خیابان شهدای بهزیستی - اداره کل بهزیستی استان مرکزی
تلفن:8-3671004-(0863)
فکس:3673030 -3673040
آدرس پست الکترونیکی:pr@markazy-behzisty.ir

روشهای مشارکتهای مردمی

اولین استان در سطح کشور از طریق تلفن ثابت 7728
واریز وجوه به حساب مشارکتهای مردمی بهزیستی استان مرکزی  2173455204003 بانک ملی - وشماره کارت 6037991899901403
پیمینت موبایل  استان مرکزی   *733*4*140011#