10600معلول در روستاهای استان مرکزی شناسایی شد

معاون توانبخشی اداره‌کل بهزیستی استان مرکزی گفت: 10 هزار و 600 معلول در برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه در 734 روستا استان شناسایی شد

«امیرحجت نوروزی» ا افزود: توانبخشی مبتنی برجامعه از فعالیت های دفتر توانمندسازی معلولان بهزیستی است که در آن به افراد دارای معلولیت به ویژه در مناطقی که دسترسی به خدمات توانبخشی کمتر است، خدمت می دهد
وی اظهار داشت: برنامه توانبخشی مبتنی برجامعه با همکاری شوراهای روستا، دهیاری ها و مراکز بهداشت انجام می شود و تاکنون معلولان 98 درصد روستاهای استان شناسایی شده اند

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان مرکزی گفت: در راستای این برنامه خدماتی آموزش در خانواده و محیط جامعه، مهارت های زندگی، ارجاع و صدور گواهی معلولیت و توانمندسازی، معاش و سلامت دنبال می شود.
نوروزی افزود: اشتغال اولویت برنامه توانبخشی مبتنی برجامعه است که با پرداخت تسهیلات برای سه هزار و 148 معلول در این استان پیگیری می شود.
وی اظهار داشت: یکهزار و 529 واحد مسکونی معلولان نیز در این برنامه برای تردد آسان مناسب سازی شده است.
65 هزار توانجو در استان مرکزی از خدمات بهزیستی استفاده می کنند.زهرا امینی
مدیر کل بهزیستی استان مرکزیآدرس پستی:اراک -میدان دروازه تهران - خیابان دانشگاه -خیابان شهدای بهزیستی - اداره کل بهزیستی استان مرکزی
تلفن:8-3671004-(0863)
فکس:3673030 -3673040
آدرس پست الکترونیکی:pr@markazy-behzisty.ir

روشهای مشارکتهای مردمی

اولین استان در سطح کشور از طریق تلفن ثابت 7728
واریز وجوه به حساب مشارکتهای مردمی بهزیستی استان مرکزی  2173455204003 بانک ملی - وشماره کارت 6037991899901403
پیمینت موبایل  استان مرکزی   *733*4*140011#