برگزاری کارگاه آموزش عروسک سازی وپرورش خلاقیت هنری

کارگاه آموزش عروسک سازی وپرورش خلاقیت هنری ویژه مدیران ومربیان مهدهای کودک برگزار گردید.

اعظم علی مددی معاون اموراجتماعی بهزیستی استان مرکزی ضمن حضور در این کارگاه عنوان کرد:  درراستای ارتقاء سطح علمی ومهارتی مهد های کودک و براساس تفاهم نامه کشوری فی مابین شرکت رز تحریر یزد ودفتر امور کودکان ونوجوانان بهزیستی اقدام به برگزاری دو  کارگاه با یک  موضوع "آموزش عروسک سازی وپرورش خلاقیت هنری"  جهت مدیران ومربیان مهدهای کودک تحت نظارت اداره کل بهزیستی استان مرکزی وکارشناسان مربوطه برگزار نموده است

وی افزود : در کارگاه مذکور تعداد 170مدیر ،مربی وکارشناس تحت آموزش مدرس صدا وسیمای شبکه سراسری رنجبر ومدرسان  موسسه رزتحریر قرارگرفته ودر پایان دوره فوق الذکر جهت شرکت کنندگاه در کارگاه , گواهینامه مهارت به مدت 6 ساعت صادر گردید .

علی مددی افزود: شایان ذکر است برای اولین بار 3مهد کودک تحت نظارت اداره کل بهزیستی استان مرکزی درشهرستان اراک , موفق به دریافت گواهی نامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان از سازمان حمایت از مصرف کنندگان در سال 97 شدند .

معاون اموراجتماعی بهزیستی استان مرکزی گفت :در خصوص نظارت تخصصی  وارتقائ خدمات مهدهای کودک تحت نظارت اداره کل بهزیستی استان مرکزی, دفتر امورکودکان ونوجوانان معاونت امور اجتماعی ،اقدام به اجرای طرح فوریتی نظارتی در کل مهد های شهری وروستایی استان درشهریورسالجاری خواهد داشت .

 

 

 زهرا امینی
مدیر کل بهزیستی استان مرکزیآدرس پستی:اراک -میدان دروازه تهران - خیابان دانشگاه -خیابان شهدای بهزیستی - اداره کل بهزیستی استان مرکزی
تلفن:8-3671004-(0863)
فکس:3673030 -3673040
آدرس پست الکترونیکی:pr@markazy-behzisty.ir

روشهای مشارکتهای مردمی

اولین استان در سطح کشور از طریق تلفن ثابت 7728
واریز وجوه به حساب مشارکتهای مردمی بهزیستی استان مرکزی  2173455204003 بانک ملی - وشماره کارت 6037991899901403
پیمینت موبایل  استان مرکزی   *733*4*140011#