عملکرد و پاسخ گویی به شکایات

ارزيابي عملكرد اداره کل بهزیستی : بر اساس شاخص هاي اختصاصي و عمومي واصله از كشور و استانداري

ارزيابي عملكرد كاركنان و مديران: ارزشيابي بر اساس شاخصهاي اختصاصي و عمومي كاركنان

نظارت و ارزيابي مراكز

  • تهيه و تنظيم برنامه هاي بازديد
  • بازديد دوره اي و موردي از مراكز دولتي و غير دولتي در سطح استان و تنظيم گزارش مربوطه به مقام مافوق
  • كشف مفاسد اداري و تخلفات انجام شده كاركنان
  • تشكيل جلسات در خصوص سلامت اداري و شناسايي گلوگاههاي فساد خيز
  • شناسايي و ارزيابي افراد توانمند كه قابليت ارتقاء دارند
  • شركت در كميسيون ماده 26، 24، 28 جهت ارزيابي مراكز و درخواست متقاضيان مبني بر تائيد صدور مجوز موافقت اصولي و پروانه فعاليت و تمديد آن

پاسخگويي به شكايات

  • دريافت شكايات كاركنان و مددجويان به صورتهاي مختلف از جمله تلفني، حضوري، كتبي ، سامد و ميز خدمت ... و بررسي آن
  • تجزيه و تحليل علل بروز شكايات

نشانی:اراک – میدان سرداران – خ دانشکاه – اداره کل بهزیستی استان مرکزی – تلفن تماس 33671004-8


خیرین می توانند کمکهای نقدی خود را در این سامانه به صورت آنلاین واریز نمایند.

ورود به سامانه پرداخت

روشهای مشارکتهای مردمی

اولین استان در سطح کشور از طریق تلفن ثابت 7728
واریز وجوه به حساب مشارکتهای مردمی بهزیستی استان مرکزی  2173455204003 بانک ملی - وشماره کارت 6037991899901403
پیمینت موبایل  استان مرکزی   *733*4*140011#

آدرس پستی:اراک -میدان دروازه تهران - خیابان دانشگاه -خیابان شهدای بهزیستی - اداره کل بهزیستی استان مرکزی
تلفن:8-3671004-(0863)
فکس:3673030 -3673040
آدرس پست الکترونیکی:pr@markazy-behzisty.ir