تصاوير مسئولين

sotoni ئکتر بهروز رفیعی احمد حاج دايي اسماعیل خانجانی امير حجت نوروزي حسین آقا محمدی حسین شاه بابایی خانم اذر اسدی خانم فاطمه آرزومند خانم فریبا نوروزی رضا رحیمی زهرا امینی زهرا محمدی سعید طاهری عاطفه بهپور عبدالکریم یادگاری غنی پور فرشته نکویی فریبا نوروزی لیلا باجلان مجتبي داودي محمد علی اله دادی مهتاب عمو جانی کیانوش امینی


خیرین می توانند کمکهای نقدی خود را در این سامانه به صورت آنلاین واریز نمایند.

ورود به سامانه پرداخت

روشهای مشارکتهای مردمی

اولین استان در سطح کشور از طریق تلفن ثابت 7728
واریز وجوه به حساب مشارکتهای مردمی بهزیستی استان مرکزی  2173455204003 بانک ملی - وشماره کارت 6037991899901403
پیمینت موبایل  استان مرکزی   *733*4*140011#

آدرس پستی:اراک -میدان دروازه تهران - خیابان دانشگاه -خیابان شهدای بهزیستی - اداره کل بهزیستی استان مرکزی
تلفن:8-3671004-(0863)
فکس:3673030 -3673040
آدرس پست الکترونیکی:pr@markazy-behzisty.ir