تصاوير مسئولين

sotoni احمد حاج دايي اسماعیل خانجانی امير حجت نوروزي حسین آقا محمدی حسین شاه بابایی خانم اذر اسدی خانم فاطمه آرزومند رضا رحیمی زهرا امیری زهرا محمدی سعید طاهری عاطفه بهپور عبدالکریم یادگاری غنی پور لیلا باجلان مجتبي داودي محمد علی اله دادی مهتاب عمو جانی کیانوش امینی


زهرا امینی
سرپرست اداره بهزیستی استان مرکزیآدرس پستی:اراک -میدان دروازه تهران - خیابان دانشگاه -خیابان شهدای بهزیستی - اداره کل بهزیستی استان مرکزی
تلفن:8-3671004-(0863)
فکس:3673030 -3673040
آدرس پست الکترونیکی:pr@markazy-behzisty.ir

روشهای مشارکتهای مردمی

اولین استان در سطح کشور از طریق تلفن ثابت 7728
واریز وجوه به حساب مشارکتهای مردمی بهزیستی استان مرکزی  2173455204003 بانک ملی - وشماره کارت 6037991899901403
پیمینت موبایل  استان مرکزی   *733*4*140011#