دلیجان

دلیجان : مانور زلزله در مرکز نگهداری معلولین ذهنی سلمان

مانور زلزله در مرکز نگهداری معلولین ذهنی سلمان،ونظر به اهمیت آمادگی در مقابل بلایای طبیعی برای افراد دارای معلولیت، درمحل مرکز سلمان برگزار گردید

که ابتدا کارشناسان محترم جمعیت هلال احمر ساعتی قبل از برگزاری در محل حاضر گردیده وآموزشهای لازم را به مددجویان محترم آموزش پذیر وواجدالشرایط ارائه دادندوسپس بازدن زنگ اخبار مرکز مانور مربوطه آغاز گردید ومعلولین محترم در مکانهایی که قبلا آموزش دیده بودند،پناه گیری کردند،سپس باحضورآمبولانس ومعین نمودن مصدوم فرضی،امدادگران محترم هلال احمر با اقدامات مربوط به کمکهای اولیه،مصدوم را با آمبولانس انتقال دادند.مانور مذکور با حضور مسئولین محترم از جمله فرماندار محترم،رئیس وکارشناسان محترم امدادگران نجات  جمعیت هلال احمر،رئیس وکارشناس محترم توانبخشی اداره بهزیستی شهرستان،گروه خبرنگاری وفیلمبرداری،مدیرعامل محترم مرکز سلمان،برگزار گردیدودر انتها نیز با فرماندار محترم شهرستان در این خصوص مصاحبه گردید.لازم است از کلیه عوامل اجرائی،پشتیبانی وهماهنگی ارگانهای مذکور که دراین مانور نقش ایفا نمودند،کمال تشکر وقدر دانی میگردد.

دلیجان : برگزاری کنسرت به نفع مراکز بهزیستی

کنسرت موسیقی با حضور هنرمندان رامسین کبریتی آقایان اشعریون وعلی شمس الهی،جمعی از مسئولین ،خیرین شهرستان، مددجویان بهزیستی، مددجویان مراکز وکارمندان بهزیستی جهت جلب مشارکتهای مردمی با نیت خاص برای مراکز تحت نظارت بهزیستی شهرستان دلیجان برگزار گردید.

دلیجان : بازدید سرمربی تیم ملی فوتسال ازمرکز نگهداری سمانه

سرمربی تیم ملی فوتسال ،فرماندار شهرستان ،ریاست اداره بهزیستی وخیرین مرکز ، از مرکز نگهداری معلولین سمانه دودهک دلیجان بازدید به عمل آوردند .

دلیجان : جلسه اموزشی پیشگیری ازانفلوانزا برای مراکز

جلسه آموزشی پیشگیری از آنفلوانزا با حضور مدیران، مربیان مراکز نگهداری توانبخشی ومهدهای کودک تحت نظارت بهزیستی در سالن جلسات اداره بهزیستی شهرستان برگزار گردید.

دلیجان : مرکز توانبخشی ،فنی وحرفه ای مرکز سلمان

جلسه هیئت مدیره مرکز نگهداری معلولین پسرانه سلمان برگزار گردید که در این جلسه مقرر گردید خیر محترم حاج آقا پور هدایت یک مرکز توانبخشی ،فنی وحرفه ای  ،ورزشی با متراژ 400متر مربع در محل این مرکز احداث نماید.

صفحه قبل 1 2 3 4 ... 33 صفحه بعد
164 مطلب


زهرا امینی
مدیر کل بهزیستی استان مرکزیآدرس پستی:اراک -میدان دروازه تهران - خیابان دانشگاه -خیابان شهدای بهزیستی - اداره کل بهزیستی استان مرکزی
تلفن:8-3671004-(0863)
فکس:3673030 -3673040
آدرس پست الکترونیکی:pr@markazy-behzisty.ir

روشهای مشارکتهای مردمی

اولین استان در سطح کشور از طریق تلفن ثابت 7728
واریز وجوه به حساب مشارکتهای مردمی بهزیستی استان مرکزی  2173455204003 بانک ملی - وشماره کارت 6037991899901403
پیمینت موبایل  استان مرکزی   *733*4*140011#