شازند:گزارش خبري جلسه هماهنگي برگزاري همايش پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي در بخش شهباز

دلاوري رئيس اداره بهزيستي شهرستان شازند  اظهار داشتند :با حضور مسئولين بخش شهباز  اقاي خزاعي پور  بخشدار محترم بخش شهباز  و اقاي برزگر  رئيس محترم شوراي شهر شهباز و خانم استانه كارشناس مسئول اداره بهزيستي شازند و اقاي نبوي مسئول مجتمع خدمات بهزيستي شهباز جلسه  هماهنگي اجراي همايش با موضوع پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي  در محل مجتمع خدمات بهزيستي هفته برگزار گرديد و طي جلسه در خصوص نحوه برگزاري و روند همكاري ساير ارگانها بررسي گرديد.زهرا امینی
مدیر کل بهزیستی استان مرکزیآدرس پستی:اراک -میدان دروازه تهران - خیابان دانشگاه -خیابان شهدای بهزیستی - اداره کل بهزیستی استان مرکزی
تلفن:8-3671004-(0863)
فکس:3673030 -3673040
آدرس پست الکترونیکی:pr@markazy-behzisty.ir

روشهای مشارکتهای مردمی

اولین استان در سطح کشور از طریق تلفن ثابت 7728
واریز وجوه به حساب مشارکتهای مردمی بهزیستی استان مرکزی  2173455204003 بانک ملی - وشماره کارت 6037991899901403
پیمینت موبایل  استان مرکزی   *733*4*140011#