شازند:گزارش خبري جلسه هماهنگي برگزاري همايش پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي در بخش شهباز

دلاوري رئيس اداره بهزيستي شهرستان شازند  اظهار داشتند :با حضور مسئولين بخش شهباز  اقاي خزاعي پور  بخشدار محترم بخش شهباز  و اقاي برزگر  رئيس محترم شوراي شهر شهباز و خانم استانه كارشناس مسئول اداره بهزيستي شازند و اقاي نبوي مسئول مجتمع خدمات بهزيستي شهباز جلسه  هماهنگي اجراي همايش با موضوع پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي  در محل مجتمع خدمات بهزيستي هفته برگزار گرديد و طي جلسه در خصوص نحوه برگزاري و روند همكاري ساير ارگانها بررسي گرديد.


خیرین می توانند کمکهای نقدی خود را در این سامانه به صورت آنلاین واریز نمایند.

ورود به سامانه پرداخت

روشهای مشارکتهای مردمی

اولین استان در سطح کشور از طریق تلفن ثابت 7728
واریز وجوه به حساب مشارکتهای مردمی بهزیستی استان مرکزی  2173455204003 بانک ملی - وشماره کارت 6037991899901403
پیمینت موبایل  استان مرکزی   *733*4*140011#

آدرس پستی:اراک -میدان دروازه تهران - خیابان دانشگاه -خیابان شهدای بهزیستی - اداره کل بهزیستی استان مرکزی
تلفن:8-3671004-(0863)
فکس:3673030 -3673040
آدرس پست الکترونیکی:pr@markazy-behzisty.ir