محلات : برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از کنترل اچ ای وی

برگزاری کارگاه آموزش پیشگیری و کنترل اچ آی وی (ایدز)  ویژه بانوان پرسنل ادارات با همکاری کلینیک مددکاری اجتماعی همراه در مجتمع بهزیستی شهید اسماعیلیان برگزار گردید


خیرین می توانند کمکهای نقدی خود را در این سامانه به صورت آنلاین واریز نمایند.

ورود به سامانه پرداخت

روشهای مشارکتهای مردمی

اولین استان در سطح کشور از طریق تلفن ثابت 7728
واریز وجوه به حساب مشارکتهای مردمی بهزیستی استان مرکزی  2173455204003 بانک ملی - وشماره کارت 6037991899901403
پیمینت موبایل  استان مرکزی   *733*4*140011#

آدرس پستی:اراک -میدان دروازه تهران - خیابان دانشگاه -خیابان شهدای بهزیستی - اداره کل بهزیستی استان مرکزی
تلفن:8-3671004-(0863)
فکس:3673030 -3673040
آدرس پست الکترونیکی:pr@markazy-behzisty.ir