محلات : برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از کنترل اچ ای وی

برگزاری کارگاه آموزش پیشگیری و کنترل اچ آی وی (ایدز)  ویژه بانوان پرسنل ادارات با همکاری کلینیک مددکاری اجتماعی همراه در مجتمع بهزیستی شهید اسماعیلیان برگزار گردیدزهرا امینی
مدیر کل بهزیستی استان مرکزیآدرس پستی:اراک -میدان دروازه تهران - خیابان دانشگاه -خیابان شهدای بهزیستی - اداره کل بهزیستی استان مرکزی
تلفن:8-3671004-(0863)
فکس:3673030 -3673040
آدرس پست الکترونیکی:pr@markazy-behzisty.ir

روشهای مشارکتهای مردمی

اولین استان در سطح کشور از طریق تلفن ثابت 7728
واریز وجوه به حساب مشارکتهای مردمی بهزیستی استان مرکزی  2173455204003 بانک ملی - وشماره کارت 6037991899901403
پیمینت موبایل  استان مرکزی   *733*4*140011#